Miễn trừ trách nhiệm

THÔNG BÁO MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Tất cả các quan điểm, cuộc trò chuyện, chiến thuật, tin tức, nghiên cứu, phân tích, giá cả hoặc các thông tin khác có trên trang Web này chỉ được cung cấp dưới dạng thông tin thị trường chung cho các mục đích chia sẻ và giải trí, không phải là tư vấn Du lịch.

Các Du lịch không nên dựa vào Website để thay thế cho việc nghiên cứu thị trường độc lập trước khi đưa ra các quyết định Du lịch trong tình hình thực tế của mình. Các ý kiến, dữ liệu thị trường, khuyến nghị hoặc bất kỳ nội dung nào khác có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo.

dulichthegioi.info sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ tổn thất về lợi nhuận nào có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc tin tưởng vào những thông tin như vậy.

Chúng tôi không khuyên bạn nên sử dụng thông tin internet như là một phương tiện duy nhất của các quyết định Du lịch. Tất cả các điều kiện, cách quyết định đúng đắn, những chia sẻ về thị trường đến từ kinh nghiệm cá nhân. Và chúng tôi không đảm bảo rằng việc bạn áp dụng những kinh nghiệm này chắc chắn sẽ thành công trong Du lịch.

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM QUAN TRỌNG

Tất cả nội dung được cung cấp tại đây trên trang web của chúng tôi, các trang siêu liên kết, ứng dụng liên kết, diễn đàn, blog, tài khoản mạng xã hội và các nền tảng khác (“Trang”) chỉ để cung cấp thông tin chung cho bạn, được lấy từ các nguồn bên thứ ba. Chúng tôi không đưa ra bất kỳ loại bảo đảm nào liên quan đến nội dung của chúng tôi, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn trong độ chính xác và tính cập nhật.

Không phần nào trong nội dung mà chúng tôi cung cấp được coi là tư vấn Du lịch, tư vấn pháp lý hoặc bất kỳ dạng tư vấn nào khác để bạn dựa vào cho bất kỳ mục đích gì. Mọi việc sử dụng hoặc dựa vào nội dung của chúng tôi hoàn toàn do bạn chịu rủi ro và theo ý của bạn. Bạn nên tiến hành nghiên cứu của riêng mình, đánh giá, phân tích và xác thực nội dung của chúng tôi trước khi dựa vào chúng.

Du lịch là hoạt động có tính ảnh hưởng đến bản thân cao và dẫn đến lãng phí tiền bạc, do đó vui lòng tham khảo các cở sở tư vấn Du lịch có uy tin của bạn trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào. Không phần nào trên Trang của chúng tôi được coi là lời thỉnh nguyện hoặc đề nghị.

Trải nghiệm trong tay bạn. Hãy sử dụng nó một cách thông minh. Và tự chịu trách nhiệm dựa trên những quyết định của mình.